Jak leczyć wklęsłą klatkę piersiową

Wśród deformacji układu kostnego dość często występują różne uszkodzenia klatki piersiowej. Jest to szkielet kości i pojemnik na ważne narządy wewnętrzne. Z wklęsłą klatką piersiową jest nie tylko problem estetyczny, ale także niekorzystne warunki dla normalnego funkcjonowania serca, płuc, przełyku, dużych naczyń.

W naszym artykule omówimy przyczyny tej deformacji, a także możliwe sposoby jej leczenia.

Powody

Wklęsła klatka piersiowa może być wrodzoną nieprawidłowością. Powstaje w wyniku zaburzeń genetycznych lub w przypadku nieprawidłowego ułożenia szkieletu podczas rozwoju płodowego. Jest to rejestrowane w 60% przypadków.

Lekarze nie potrafią wyjaśnić pojawienia się wrodzonych deformacji niezwiązanych z dziedziczeniem. Naukowcy uważają, że patologia rozwija się pod wpływem czynników teratogennych. Jego wygląd ułatwiają:

 • patologia przepony;
 • zaburzenia wzrostu mostka;
 • niewłaściwe układanie lub wzrost chrząstki.

W procesie życia może powstać patologia z powodu krzywicy choroby, rozedmy płuc, skoliozy.

Zatopiona klatka piersiowa u mężczyzn pojawia się po gruźlicy, zapaleniu miękkich ścian ściany klatki piersiowej i opłucnej, obrzęku żeber i śródpiersia. Lekarze nazywają takie powody zatopioną klatką piersiową u dziecka:

Klatka piersiowa może ulec deformacji nawet po torakoplastyce i sternotomii pośrodkowej.

Dowiedz się, jak artretyzm różni się od artrozy.

Klasyfikacja

Wklęsła klatka piersiowa jest symetryczna lub widoczna tylko z jednej strony. Takie odchylenia są zwykle diagnozowane:

 • komoda lejka;
 • rozszczep mostka;
 • stuknięta klatka piersiowa;
 • syndrom polski.

Najczęściej u dzieci diagnozuje się skrzynię lejkową. Obserwuje się to u 85-90% pacjentów. Jego znakiem jest wgniecenie mostka, co prowadzi do zmniejszenia objętości jamy klatki piersiowej. Następnie serce pacjenta jest przesunięte, a kręgosłup zgięty.

Ta patologia nie jest bardzo wyraźna, gdy mostek jest dociskany do głębokości 2 cm. Położenie serca pacjenta nie zmienia się. Jeśli wgłębienie jest zauważalne o 2-4 cm, prowadzi to do przesunięcia serca o 3 cm. Głębsza depresja powoduje przesunięcie narządu o więcej niż 3 cm.

Klatka piersiowa w kształcie kila nazywana jest również gołębiem lub kurczakiem. Jego charakterystyczną cechą jest przymocowanie żeber do mostka pod kątem 90 stopni. Prowadzi to do zwiększenia rozmiaru klatki piersiowej. W kształcie przypomina stępkę. Ta patologia powoduje problemy z oddychaniem i czynnością układu sercowo-naczyniowego. Jest częściej diagnozowany u chłopców. W zależności od stopnia wypukłości piersi jest

 • typ kostny, gdy deformacja jest prawie niezauważalna;
 • manubrio-costa, gdy uchwyt mostka wybrzusza się, a jej ciało opada;
 • rodzaj kości korpusu, którego oznaką jest występ w dolnej i środkowej trzeciej części mostka.

Rozszczep mostka jest wadą wrodzoną i pojawia się podczas niepełnego zamknięcia mostka podczas rozwoju zarodka. Zespół polski powstaje również z naruszeniem rozwoju zarodka. Takiej diagnozy dokonuje się, jeśli brakuje niektórych mięśni piersiowych lub żeber.

Objawy

Depresja klatki piersiowej jest zwykle diagnozowana po urodzeniu. Jeśli patologia nie jest bardzo wyraźna, znaki pediatry pojawiają się nieco później. Z wiekiem choroba objawia się silniej.

Skrzynia lejka charakteryzuje się specyficznym oddychaniem, gdy żebra i mostek zatapiają się podczas wdechu. Dzieci z tą patologią są trudne do tolerowania wysiłku fizycznego i są podatne na przeziębienie. Z czasem wykazują problemy z sercem.

Choroba prowadzi do złej postawy u pacjentów z zauważalną krzywizną żeber i mostka. Możliwe jest określenie choroby przez łuki przybrzeżne, które powstają w wyniku takiego naruszenia. Patologii towarzyszy kifoza i skolioza. Spośród innych objawów rodzice powinni zwracać uwagę na wystający brzuch, drażliwość, słaby apetyt, bladość skóry i powolny przyrost masy ciała.

Gdy skrzynia klatki piersiowej, jak pokazano na zdjęciu, mostek wystaje mocno, a żebra 4-8 par toną.

Objawem zespołu Polski jest asymetria klatki piersiowej, której towarzyszy niedorozwój tłuszczu podskórnego.

Diagnostyka

Patologie klatki piersiowej są zauważalne podczas normalnego badania pacjenta. Konieczne jest określenie stopnia jego rozwoju, dla którego mierzy się objętość jamy i elastyczność klatki piersiowej. Zrób to za pomocą takich metod:

W celu określenia stopnia odchyleń w układzie oddechowym i sercowo-naczyniowym wymagana jest konsultacja z kardiologiem i pulmonologiem. Pacjent otrzymuje elektrokardiogram, echokardiografię i spirometrię.

Leczenie

Zatopiona klatka piersiowa jest leczona przez ortopedów i traumatologów. Medycyna konserwatywna jest bezsilna w takich patologiach, więc najczęściej pacjent wykonuje operację. Przy słabym nasileniu deformacji stan pacjenta poprawia się dzięki ćwiczeniom fizjoterapeutycznym.

Leczenie noworodków

Leczenie noworodków zależy od przyczyn deformacji. Jeśli patologia jest spowodowana brakiem witaminy D, konieczne jest uzupełnienie jej ilości.

Jeśli w klatce piersiowej niemowlęcia znajduje się fossa, lekarze starają się nie operować nim, starając się zapobiec dalszemu opadaniu przy pomocy fizykoterapii i masażu. Noworodkom zaleca się wykonywanie tych ćwiczeń:

 • abstrakcja ręki;
 • zginając i rozpinając kolana, zaciskając je na piersi.

Operacja noworodka nie jest przeprowadzana, z wyjątkiem przypadków rzeczywistego zagrożenia życia.

Leczenie u dorosłych

Pacjentowi zaleca się wykonywanie pływania, ćwiczeń oddechowych.

W terapii pustej klatki piersiowej metoda dzwonka próżniowego dobrze się sprawdziła. Jego istotą jest rozciąganie deformacji za pomocą wytworzonej nad nią próżni.

Kompleksowe ćwiczenia dla dorosłych

Zatopionej klatki piersiowej nie można poprawić za pomocą ćwiczeń. Aktywność sportowa jest niezbędna do utrzymania układu sercowo-naczyniowego i oddechowego w normalnym stanie.

Ćwiczenia są wykonywane w celu poprawy mobilności kręgosłupa i klatki piersiowej, a także przywrócenia postawy. Przydatne w tej patologii i rozciąganiu.

 1. Klęcząc, pochylając się do przodu, jednocześnie wyciągając ramiona, trzymając się podparcia na wysokości około 60 cm Rozciąganie powinno być wyczuwalne w ramieniu i pachie.
 2. Stojąc bokiem do ściany i trzymając za nią dłoń, obróć umywalkę w przeciwnym kierunku.
 3. Przechyla się na bok w pozycji siedzącej, trzymając jedną rękę nad głową.
 4. Zwisaj w plecy od leżenia na brzuchu, trzymając ręce za głową. Musisz utrzymać pozycję 8 sekund, wykonując 10 powtórzeń.
 5. Push up z podłogi. Najskuteczniejsza opcja - z bawełną w czasie odrywania rąk od podłogi.

Z wklęsłą klatką piersiową ćwiczone są również ćwiczenia jogi.

Interwencja operacyjna

Gdy zaniedbuje się patologię, wykonuje się operację z rozwarstwieniem mostka lub chrząstkowej części żeber. Podczas zabiegu niektóre kości są usuwane, a płytki i igły są używane do mocowania klatki piersiowej. W niektórych przypadkach wymagany jest przeszczep żebra lub mięśni. Wklęsła klatka piersiowa u kobiet jest maskowana przez silikonowe implanty.

Lekarze zalecają operację pacjentom od 12. roku życia z poważnymi zaburzeniami oddychania i czynności serca, a także wyraźną wadą kosmetyczną. W tym wieku klatka piersiowa jest bardzo elastyczna i dlatego rehabilitacja jest szybsza. Operacja nie jest przeprowadzana w obecności przewlekłych infekcji.

Wniosek

Wklęsła klatka piersiowa nie może być wyleczona lekami. Pacjentowi pomoże tylko operacja, ale jest zalecana w przypadku naruszenia aktywności serca i płuc, a także w celu zwiększenia poczucia własnej wartości, ponieważ patologia wpływa na wygląd pacjenta.

Deformacje klatki piersiowej

Uszkodzenia klatki piersiowej występują u 2% osób. Zmiany (wady) w tkance kostnej i chrzęstnej zmniejszają zarówno funkcję podtrzymującą klatki piersiowej, jak i niezbędną mobilność. Deformacje klatki piersiowej (mostek i żebra) są nie tylko defektem kosmetycznym i powodują nie tylko problemy psychologiczne, ale także często prowadzą do dysfunkcji narządów klatki piersiowej (układu krążenia i układu oddechowego).

Powody

Przyczyny deformacji klatki piersiowej mogą być wrodzone lub nabyte. Główne powody są następujące:

 • Kifoza
 • Skolioza
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Zespół Marfana
 • Zaburzenia osteogenezy
 • Achondroplazja
 • Zespół Turnera
 • Zespół Downa
 • Rozedma płuc
 • Krzywica
 • Deformacja kilu
 • Skrzynia lejka
 • Trawienie mostka
 • Zespół polski
 • Syndrom Żony
 • Wrodzone anomalie żebra
 • Astma
 • Niekompletne połączenie mostka płodu
 • Wrodzony brak mięśnia piersiowego
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • Zapalne zapalenie stawów
 • Osteomalacja

W praktyce klinicznej najczęstszą deformacją klatki piersiowej lejka i deformacją kila.

Deformacja klatki piersiowej lejka

Grzybicza deformacja klatki piersiowej (zatopiona klatka piersiowa) jest zdecydowanie najczęstszą deformacją klatki piersiowej i występuje w 1 przypadku na 400 noworodków. Odkształcenie podobne do kilu, jako druga najczęstsza forma deformacji, występuje 5 razy mniej niż skrzynia lejka.

Etiologia deformacji lejka

Istnieje kilka teorii wyjaśniających rozwój tego szczepu, ale etiologia pozostaje niejasna. Niektórzy autorzy uważają, że rozwój deformacji lejka może być spowodowany przerostem chrząstki żebrowej, która wypiera mostek w kierunku tylnym. Anomalie przepony, krzywicy lub zwiększone ciśnienie wewnątrzmaciczne również prawdopodobnie przyczyniają się do przemieszczenia tylnej części mostka. Częste powiązanie deformacji lejka z innymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, takimi jak zespół Marfana, sugeruje, że do pewnego stopnia deformacje są spowodowane anomaliami tkanki łącznej. Determinizm genetyczny występuje także u 40% pacjentów z deformacją stawu skokowego.

Objawy kliniczne

Klatka piersiowa w kształcie lejka może objawiać się jako mała wada, jak również wyraźna wada, w której mostek sięga prawie do kręgów. Pojawienie się wady jest wynikiem 2 czynników: (1) stopnia tylnego kątowania mostka i stopnia tylnego kątowania chrząstki żebrowej w obszarze mocowania żeber do mostka. Jeśli dodatkowo występują dodatkowe asymetrie mostka lub asymetria chrząstki, leczenie chirurgiczne staje się bardziej skomplikowane technicznie.

Deformacja lejka zwykle pojawia się przy urodzeniu lub krótko po urodzeniu. Deformacja często postępuje, a głębokość wcięcia wzrasta wraz z rozwojem dziecka. Głębokość klatki piersiowej jest częstsza u mężczyzn niż u kobiet, w stosunku 6: 1. Głębokość klatki piersiowej można łączyć z innymi wadami wrodzonymi, w tym anomaliami przepony. U 2% pacjentów zatopiona klatka piersiowa wiąże się z wrodzonymi wadami serca. U pacjentów z charakterystycznym nawykiem ciała można zasugerować rozpoznanie zespołu Marfana.

Istnieje kilka metod określania ciężkości deformacji klatki piersiowej lejka, która zwykle obejmuje pomiar odległości od mostka do kręgosłupa. Prawdopodobnie najczęściej stosowaną metodą jest metoda Hallera, która wykorzystuje stosunek odległości bocznej do odległości przednio-tylnej, uzyskany z CT. W systemie Hallera wynik 3,25 lub wyższy wskazuje na poważną wadę, która wymaga interwencji chirurgicznej.

Skrzynia lejka nie ma żadnego szczególnego działania fizjologicznego na niemowlęta lub dzieci. Niektóre dzieci odczuwają ból w mostku lub chrząstce żebrowej, zwłaszcza po intensywnym wysiłku. Inne dzieci mogą cierpieć na bicie serca, co może być związane z wypadaniem zastawki mitralnej, które zwykle występuje u pacjentów z zatopioną klatką piersiową. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać hałas ruchu krwi, co wynika z faktu, że tętnica płucna znajduje się blisko mostka, a pacjent może zauważyć wyrzucanie szumu krwi podczas skurczu.

Czasami pacjenci z lejkowatą klatką piersiową doświadczają astmy, ale należy zauważyć, że deformacja nie ma wyraźnego wpływu na przebieg kliniczny astmy. Deformacja lejka wpływa na układ sercowo-naczyniowy, a obserwacje wykazały, że po chirurgicznej korekcji deformacji następuje znaczna poprawa funkcji układu sercowo-naczyniowego.

Deformacja kilu

Odkształcenie łuskowate jest drugą najczęstszą wrodzoną deformacją ściany klatki piersiowej. Pectus carinatum stanowi około 7% wszystkich deformacji przedniej ściany klatki piersiowej. Występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt (stosunek 4: 1). Z reguły ta deformacja jest już obecna przy narodzinach i ma tendencję do postępu wraz z rozwojem dziecka. Zniekształcenie podobne do kilu jest występem klatki piersiowej i w rzeczywistości jest szeregiem deformacji obejmujących chrząstkę szyjną i mostek. Zmiany w chrząstce kostno-chrzęstnej mogą być zarówno jednostronne, jak i dwustronne. Ponadto, wysunięcie mostka może być zarówno duże, jak i nieistotne. Wada może być asymetryczna, powodując obrót mostka z depresją z jednej strony i wybrzuszanie z drugiej.

Etiologia

Patogeneza deformacji stępkowej, a także deformacja lejka nie jest jasna. Sugerowano, że jest to wynikiem nadmiernego wzrostu żeber lub chrząstki kostno-chrzęstnej. Istnieje pewien genetyczny determinizm szczepu. Tak więc w 26% przypadków w rodzinie występowała ta forma deformacji. Ponadto w 15% przypadków deformacja stępkowa łączy się ze skoliozą, wrodzonymi wadami serca, zespołem Marfana lub innymi chorobami tkanki łącznej.

Objawy kliniczne

Odkształcenie kilowe można podzielić na 3 różne typy odkształceń.

 • Typ 1. Charakteryzuje się symetrycznym występem mostka i chrząstki żebrowej. W przypadku tego typu deformacji mostka proces wyrostka mieczykowego jest przemieszczany w dół.
 • Typ 2. Typ ciałowo-żebrowy, z tego typu deformacją mostek jest przemieszczany w dół i do przodu, lub środkowa lub dolna trzecia część klatki piersiowej jest zgięta. Tego typu deformacji zwykle towarzyszy krzywizna żeber.
 • Typ 3. Typ przybrzeżny. W tym typie deformacji występują głównie chrząstki żebra, które są wygięte do przodu. Krzywizna mostka z reguły nie jest znacząca.

Objawy deformacji w kształcie kilu występują częściej u nastolatków i mogą mieć postać ciężkiej duszności, która występuje przy minimalnym wysiłku, zmniejszonej wytrzymałości i astmie. Wynika to z faktu, że skok ściany klatki piersiowej jest ograniczony ze względu na ustaloną średnicę przednio-tylną klatki piersiowej, co prowadzi do zwiększenia objętości resztkowej, tachypnea i kompensacyjnego wyskoku przepony.

Zespół polski

Zespół Polski nosi imię Alberta Polanda, który jako pierwszy opisał ten typ deformacji klatki piersiowej w wyniku obserwacji szkolnych i należy do spektrum chorób związanych z niedorozwojem ściany klatki piersiowej. Zespół ten obejmuje nieprawidłowy rozwój mięśnia piersiowego większego, mięśnia piersiowego większego, przedniego serratusa, żeber i tkanek miękkich. Ponadto może wystąpić deformacja dłoni i dłoni.

Częstość występowania zespołu Polanda wynosi około 1 przypadek na 32 000 urodzeń. Zespół ten jest 3 razy częstszy u chłopców niż u dziewcząt, a u 75% pacjentów dotyczy to prawej strony. Istnieje kilka teorii dotyczących etiologii tego zespołu, w tym nieprawidłowej migracji tkanki embrionalnej, hipoplazji tętnicy podobojczykowej lub urazu wewnątrzmacicznego. Jednak żadna z tych teorii nie dowiodła swojej wartości. Zespół polski rzadko wiąże się z innymi chorobami. Białaczka występuje u niektórych pacjentów z zespołem Polski. Istnieje wyraźny związek tego zespołu z zespołem Mobiusa (jednostronny lub obustronny paraliż nerwu twarzowego, uczucie nerwu wzrokowego).

Zespół objawów Polski zależy od stopnia wady, aw większości przypadków są to dolegliwości kosmetyczne. U pacjentów ze znacznymi ubytkami kości może wystąpić obrzęk płuc, zwłaszcza podczas kaszlu lub płaczu. Niektórzy pacjenci mogą mieć problemy z funkcjonowaniem i oddychaniem. Same płuca nie cierpią z powodu tego zespołu. U pacjentów ze znacznymi wadami mięśni i tkanek miękkich może się ujawnić zmniejszenie tolerancji wysiłku.

Syndrom Żony

Zespół Żona lub postępująca dystrofia klatki piersiowej, spowodowana wewnątrzmacicznym wzrostem klatki piersiowej i hipoplazją płuc. Zespół ten został po raz pierwszy opisany w 1954 r. Przez żony u noworodków. I chociaż w większości przypadków tacy pacjenci nie przeżywają, ale w niektórych przypadkach metody leczenia operacyjnego pozwalają takim pacjentom żyć. Zespół żony jest dziedziczony w sposób autosomalny recesywny i nie stwierdzono związku z innymi nieprawidłowościami chromosomowymi.

Wady mostka

Wady mostka można podzielić na 4 typy i wszystkie są rzadkie: ektopia serca, szyjka macicy serca, ektopia piersiowo-brzuszna serca i dekolt mostka. Ektopia klatki piersiowej serca jest anomalią położenia serca poza klatką piersiową, a serce nie jest całkowicie chronione przez gęstą tkankę kostną. Wskaźnik przeżycia pacjentów z ektopią klatki piersiowej serca jest bardzo niski, opisano tylko trzy udane przypadki leczenia chirurgicznego z 29 operacji z tą nieprawidłowością.

Ektopia szyjna serca różni się od klatki piersiowej tylko lokalizacją nieprawidłowego położenia serca. Z reguły tacy pacjenci nie mają szans na przeżycie. U pacjentów z ektopią piersiowo-brzuszną serce znajduje się w dół mostka. Serce jest pokryte błoną lub cienką skórą. Przesunięcie serca w dół jest wynikiem półksiężycowej wady osierdzia i defektu przepony. Często występują również wady ściany brzucha.

Rozszczep mostka jest najmniej poważną z 4 anomalii, ponieważ serce jest prawie zamknięte i znajduje się w normalnej pozycji. Częściowe lub całkowite rozszczepienie mostka występuje na górze serca, przy czym częściowe oddzielenie występuje częściej niż całkowite rozszczepienie. Związki z wadami serca w tej anomalii są dość rzadkie. U większości dzieci rozszczep mostka zwykle nie powoduje szczególnie zauważalnych objawów. W niektórych przypadkach objawy oddechowe są możliwe w wyniku paradoksalnego ruchu wady mostka. Głównym wskazaniem do leczenia chirurgicznego jest potrzeba ochrony serca.

Diagnostyka

Diagnoza deformacji klatki piersiowej z reguły nie przedstawia wielkich trudności. Na pierwszym planie instrumentalnych metod badawczych jest radiografia, która pozwala nam ocenić zarówno kształt deformacji, jak i jej stopień. Tomografia komputerowa klatki piersiowej pozwala określić nie tylko ubytki kości i stopień deformacji mostka, ale także obecność przemieszczenia śródpiersia, serca, obecność kompresji płuc. MRI dostarcza obszerniejszych informacji zarówno na temat stanu tkanki kostnej, jak i tkanek miękkich, a ponadto nie ma promieniowania jonizującego.

Funkcjonalne badania aktywności serca i płuc, takie jak EKG, echokardiografia, spirografia, pozwalają nam ocenić obecność upośledzenia czynnościowego i dynamikę zmian po zabiegu.

Laboratoryjne metody badań są wyznaczane w razie potrzeby zróżnicowania z innymi możliwymi stanami.

Leczenie

Taktyka leczenia deformacji klatki piersiowej zależy od stopnia deformacji i obecności dysfunkcji narządów oddechowych i serca. Z lekką deformacją z lejkowatą klatką piersiową lub odkształceniem kilowym, możliwe jest leczenie zachowawcze - terapia ruchowa, masaż, fizjoterapia, ćwiczenia oddechowe, pływanie, stosowanie gorsetów. Leczenie zachowawcze nie jest w stanie skorygować deformacji, ale pozwala na zawieszenie postępu deformacji i zachowanie funkcjonalności narządów klatki piersiowej.

Przy umiarkowanych i ciężkich deformacjach, tylko leczenie chirurgiczne może przywrócić normalne funkcjonowanie narządów klatki piersiowej.

Dozwolone jest użycie materiałów ze wskazaniem aktywnego hiperłącza do stałej strony artykułu.

Depresja klatki piersiowej u mężczyzn, kobiet i dzieci

Zatopiona klatka piersiowa (zatopiona klatka piersiowa, jamka, komórka szewca) u mężczyzn charakteryzuje się poważnymi zmianami klinicznymi. Towarzyszą jej defekty kosmetyczne, które można skorygować tylko metodami chirurgicznymi.

Zatopionej klatce piersiowej towarzyszą defekty kosmetyczne, które można naprawić tylko metodami chirurgicznymi.

Jak powstaje patologia

Zatopiona klatka piersiowa występuje u 0,001% populacji. Patologia jest klasyfikowana jako wrodzona. Jest to związane z rozrostem kości i struktur chrzęstnych żeber i mostka. W związku z naruszeniem struktury kości i chrząstki występuje specyficzny kształt piersi. Jest spłaszczony w kierunku przednio-tylnym i ściętym. Fossa w mostku (depresja) jest dziedziczna i często występuje u mężczyzn.

Choroba jest wywoływana przez przyspieszony wzrost żeber i tkanki chrzęstnej. Odkształcenie skrzyni jest asymetryczne (więcej tutaj), a jej dotkliwość znacznie się różni.

Wgłębienie w klatce piersiowej powoduje negatywne zmiany w narządach wewnętrznych. Wklęsła klatka piersiowa zwiększa nacisk na serce i płuca. Funkcja oddechowa tkanki płuc jest osłabiona na tle patologii, co prowadzi do zwiększenia częstotliwości ruchów oddechowych i rytmu serca.

Zmiany patologiczne w drzewie oskrzelowym prowadzą do częstych stanów zapalnych płuc, zimna i bolesnych odczuć w klatce piersiowej.

Upuszczenie klatki piersiowej u noworodka można wykryć nie natychmiast po urodzeniu, ale za kilka tygodni. Kiedy szkielet kości i chrząstki staje się silniejszy, jego strukturę można wyraźnie zobaczyć podczas badania zewnętrznego.

Wklęsła klatka piersiowa zwiększa nacisk na serce i płuca.

Co to jest niebezpieczna zatopiona skrzynia

Przegroda mostka u nowo narodzonego dziecka niekorzystnie wpływa na rozwój ciała. Z biegiem czasu patologia prowadzi do ucisku serca i płuc. Na tym tle dziecko ma częste przeziębienia, zapalenie płuc, zastoinowe zmiany w klatce piersiowej. Wraz ze wzrostem i rozwojem ciała na tle choroby zacznie się tworzyć krzywizna kręgosłupa.

Fossa na mostku u mężczyzn ma negatywny wpływ na figurę. Z powodu takich zmian u nastolatka w okresie dojrzewania tworzą się kompleksy psychologiczne.

Stan jest niebezpieczny nie tylko wady kosmetyczne, ale także naruszenie narządów wewnętrznych. Złe funkcjonowanie płuc, częste choroby nieżytowe i zaburzenia rytmu serca są częstymi konsekwencjami choroby.

Jak naprawić fossę mostka

Podczas wykrywania dołów w mostku noworodka należy natychmiast rozpocząć leczenie patologii. W początkowych etapach ćwiczeń fizjoterapia, masaż i noszenie ortez zapobiegają tworzeniu się lejka piersiowego.

Lepiej wyleczyć mostek u dziecka we wczesnych stadiach. Jeśli choroba utrzymuje się do lat szkolnych, spowoduje to wady wyglądu dziecka.

Taktyki terapeutyczne stosowane w przebiegu choroby powinny być ukierunkowane nie tylko na usuwanie zdeformowanej chrząstki i żeber, oddzielanie mięśni międzyżebrowych od mostka i korygowanie jego wklęsłości. Na początkowych etapach wykorzystywane są ćwiczenia mające na celu przywrócenie napięcia mięśni szkieletowych.

Podczas wykrywania dołów w mostku noworodka należy natychmiast rozpocząć leczenie patologii. W początkowych etapach masażu zapobiegnie powstawaniu lejka piersi.

Jednak z pomocą fizjoterapii i fizjoterapii może tylko zapobiec postępowi choroby. Aby wyeliminować upadek, konieczna jest interwencja chirurgiczna. Rozważ metody chirurgicznego leczenia deformacji klatki piersiowej i żeber.

Metody operacyjne

W przypadku depresji klatki piersiowej u mężczyzn specjaliści zwykle stosują następujące techniki chirurgiczne:

 • minimalnie inwazyjna metoda Nass - stosowana przez około 10 lat. Dzisiaj nie ma bezpieczniejszej i skuteczniejszej alternatywy dla tej metody. Opiera się na wprowadzeniu metalowych płytek, które korygują wadę klatki piersiowej. U mężczyzn ustawia się na 3-4 lata, a na dzieci w wieku szkolnym - na dłuższy okres;
 • Plastyka klatki piersiowej według Urmonasa, Ravicha i Kondrashina - pozwala na normalizację stanu stawu mostkowo-mostkowego bez użycia sztucznych utrwalaczy;
 • operacja według Bairowa, Gafarowa, Marshewa, Grossa - należy do kategorii korekcji magneto-chirurgicznych. Technika polega na użyciu zewnętrznych stabilizatorów;
 • obróć mostek pod kątem 180 stopni lub zamach na nogę mięśniową metodą Taguchi - obejmuje zachowanie wiązki naczyniowej;
 • w przypadku piersi z depresją w stopniu 1–2 sztuczne implanty mogą być wykorzystane do skorygowania skrzywienia mostka i żeber;
 • instalacja wewnętrznych stabilizatorów metodą operacyjną Timoschenko, Rekhbayn - może znacznie skrócić czas rehabilitacji pacjenta, ale zastosowanie tej metody utrudnia ponowne uzyskanie dostępu do klatki piersiowej.

U dzieci leczenie chirurgiczne jest możliwe dopiero po 6 latach. Do tego czasu zatopiona skrzynia jest traktowana zachowawczo. W wieku 14–17 lat nie można skutecznie leczyć choroby, ponieważ żebra i kręgosłup nie zostały jeszcze ukończone. Po 20 latach struktury chrząstki zastępuje się kością z powodu osadzania się w nich soli wapniowych.

Ćwiczenie

Ćwiczenia mające na celu wyeliminowanie klatki piersiowej lejka u noworodka mają na celu skorygowanie zatopionej deformacji. Wzmocnienie mięśni piersiowych pomoże poprawić patologię. Ważne jest, aby fizjoterapeuta wykonał fizykoterapię z dzieckiem.

Ćwiczenia na wydrążoną klatkę piersiową powinny zapewniać rozszerzenie klatki piersiowej. Przy ich wykonywaniu należy zwrócić szczególną uwagę na gimnastykę oddechową. Ćwiczenia aerobowe i zabiegi oddechowe w połączeniu z jazdą na rowerze, pływaniem, narciarstwem biegowym skutecznie rozszerzają klatkę piersiową i popychają stawy międzyżebrowe.

Gimnastyka dla wklęsłego mostka pozwala wyprostować kręgosłup i wyeliminować krzywiznę żeber.

Gimnastyka medyczna u noworodka powinna być ukierunkowana na trening mięśni oddechowych. Ćwiczenia gimnastyczne dla dziecka mogą wyglądać następująco:

 • połóż dziecko na brzuchu. Przyciśnij nogi do piersi i wróć do pozycji wyjściowej. Liczba powtórzeń - 5-10 razy;
 • zdejmij ramiona dziecka i przynieś je z powrotem do klatki piersiowej. Liczba powtórzeń - 5-10 razy;
 • jednoroczne dziecko z wklęsłą klatką piersiową powinno być przeznaczone do trzymania zabawek w rękach, aby wzmocnić muskularną ramę pleców.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników można zwiększyć częstotliwość i amplitudę ruchów.

Zatopiona klatka piersiowa u dzieci i dorosłych, zwłaszcza leczenie choroby

Zatopiona klatka piersiowa jest jedną z rzadkich deformacji szkieletowych (częstość występowania 0,01%), patologia częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Choroba jest skrzywieniem klatki piersiowej, jest nie tylko problemem estetycznym, ale może również mieć nieprzyjemne konsekwencje dla funkcjonowania narządów wewnętrznych. Gdy pojawią się pierwsze objawy, leczenie powinno rozpocząć się natychmiast, fossa na klatce piersiowej może prowadzić do rozwoju różnych chorób, problemów psychologicznych.

Powody

Zatopiona klatka piersiowa jest związana z deformacją w kształcie lejka, a fossa w klatce piersiowej może być wrodzona / nabyta.

Przyczyny wrodzonej deformacji:

 • upośledzone układanie kości i rozwój kości i chrząstki;
 • nierównomierny rozwój struktur kości i chrząstki;
 • inne zjawiska dysplastyczne;
 • cechy umiejscowienia w macicy, zwłaszcza w niskiej wodzie.

Przyczyny nabytych zmian w klatce piersiowej:

 • przerzuty, nowotwory;
 • zapalenie kości i szpiku;
 • osteoporoza;
 • gruźlica;
 • uraz;
 • choroby ropno-zapalne opłucnej i śródpiersia;
 • krzywica

Klasyfikacja

Istnieje kilka stopni choroby, rozkład bierze pod uwagę rodzaj, rozmiar i przebieg kliniczny patologii, dziura na klatce piersiowej może mieć różną głębokość, zależy od niej ciężkość choroby.

Klasyfikacja grawitacyjna:

 • 1 łyżka. - do 20 mm;
 • 2 łyżki. - do 40 mm;
 • 3 łyżki. - od 40 mm.

Klasyfikacja według cech morfologicznych:

 • mieszkanie;
 • płaski lejek;
 • okrągły / owalny;
 • podpięty;
 • symetryczny;
 • asymetryczny.

Wszystkie te cechy są ważne dla dokładnej diagnozy i wyboru leczenia, ponieważ w każdym przypadku ubytek w klatce piersiowej wymaga indywidualnego podejścia.

Objawy

Obrazowi klinicznemu towarzyszą lokalne objawy i zaburzenia narządów wewnętrznych. U dzieci ubytek w klatce piersiowej jest zauważalny przez pogłębienie małych rozmiarów. Do cech charakterystycznych należą paradoksalne oddychanie, płacz i płacz nie towarzyszy wysunięcie się, ale zatonięcie mostka. Gdy choroba rozwija się w obszarze łuków żebrowych, pojawia się wybrzuszenie, pod nią pojawia się bruzda.

Dodatkowe objawy u dzieci według wieku:

 • do 3 lat - długotrwałe, powtarzające się choroby pochodzenia wirusowego, które zamieniają się w zapalenie płuc;
 • 7-10 lat - trudności w oddychaniu w trakcie i po wysiłku fizycznym, przepracowanie, ból mostka, zwiększona częstość zakażeń wirusowych, w 20% przypadków kręgosłup jest zakrzywiony, rzadziej zdarza się naruszenie funkcjonowania narządów wewnętrznych (płuca, serce).

Wraz z wiekiem pojawiają się następujące symptomy:

 • utrata masy ciała;
 • hipotrofia oddechowa mięśni;
 • pocenie się;
 • wzrost brzucha;
 • zmniejszony apetyt;
 • pominięcie obręczy barkowej;
 • skolioza;
 • kifoza piersiowa.

W okresie dojrzewania wklęsła klatka piersiowa u dziecka powstaje całkowicie, często takie dzieci rozwijają się słabo fizycznie, mają osłabione mięśnie. Choroba wpływa również na stan psychiczny, często objawia się nieśmiałością, apatią, wyobcowaniem, które może mieć negatywny wpływ na utrzymanie pełnego życia.

U dorosłych mężczyzn depresja klatki piersiowej nie ogranicza się do zaburzeń widzenia, na tle choroby rozwija się często postępująca krzywizna kręgosłupa, bóle serca i pleców, zaburzenia rytmu serca, ryzyko rozwoju nadciśnienia i osteochondrozy.

Leczenie

Leczenie noworodków

Po postawieniu diagnozy leczenie należy rozpocząć natychmiast, podczas gdy dziecko jest małe, za najbardziej skuteczne uważa się metody zachowawcze (specjalne oddychanie, terapia wysiłkowa, masaż, pływanie, noszenie gorsetu). Podczas formowania szkieletu specjalne ćwiczenia mogą być bardzo skuteczne. Przebieg leczenia dobierany jest w zależności od ciężkości patologii i stanu dziecka.

Ćwiczenia:

 1. Połóż dziecko na plecach, rozrzedź uchwyty pod kątem 90 stopni, zmniejsz, przyciśnij do klatki piersiowej, powtórz 10 razy.
 2. Dziecko również leży na plecach, nogi podciągnięte do piersi, wyprostowane, powtórz operację po kilku sekundach, wykonanych 10 razy.

Takie ćwiczenia powinny być wykonywane 3 razy dziennie pół godziny przed lub godzinę po posiłku.

Zaleca się również, aby dziecko trzymało w rękach niezbyt ciężkie zabawki i różne przedmioty o dużych rozmiarach. Takie ćwiczenie jest podobne do podnoszenia pocisków u dorosłych, w wyniku czego ramiona stają się silniejsze, rozwijają się mięśnie klatki piersiowej i obręczy barkowej.

Masaż, ćwiczenia oddechowe, aktywność fizyczna

Kurs masażu ma na celu wzmocnienie mięśni, poprawę krążenia krwi i wzmocnienie procesów metabolicznych. Ćwiczenia oddechowe obejmują intensywny oddech, który specjalista powinien nauczyć dziecko robić. Zwiększenie rozmiaru klatki piersiowej do młodszych dzieci pomoże w pływaniu, w starszym wieku, zaleca jogging, jazda na rowerze.

Jeśli choroba rozwija się zbyt szybko, zaleca się interwencję chirurgiczną.

Leczenie u dorosłych

Kompleksowe ćwiczenia dla dorosłych

U osób starszych zatopiona klatka piersiowa u mężczyzn wymaga również pewnych ćwiczeń, których celem jest rozszerzenie mostka i przestrzeni międzyżebrowej.
Ćwiczenia:

 1. Odsuń nogi, weź z obu rąk kij gimnastyczny z obu końców, połóż ręce za plecami, ustaw je w przeciwnej pozycji, powtórz 20 razy z napięciem brzucha.
 2. Połóż się na brzuchu, rozłóż ręce na boki, pochyl się nad wdechem, stopniowo podnieś głowę, pas barkowy, ręce, połącz łopatki razem przez 8 sekund, wróć do pozycji wyjściowej na wydechu, wykonaj 5 razy.

W dorosłości należy również zwrócić uwagę na gimnastykę oddechową, aktywność fizyczną (jazda na nartach, jazda na rowerze, pływanie).

Interwencja operacyjna

Wreszcie defekt można wyeliminować tylko metodami chirurgicznymi. Do tej pory istnieje około pięćdziesięciu odmian operacji piersi. Z deformacjami stopni 1 i 2, techniki paliatywne są pokazane, z stopniami 3, tylko radykalne są pokazane. Operacja paliatywna (metoda Nassa) polega na wprowadzeniu tytanowych implantów pod klatkę piersiową, które w ciągu 3-4 lat powinny zostać usunięte. Operacja jest wykonywana dopiero po 13 latach, ponieważ przy tworzeniu szkieletu efekt kosmetyczny operacji może zostać utracony.

Radykalne metody są prowadzone w celu zwiększenia rozmiaru klatki piersiowej, obejmują rozcięcie mostka i żeber chrzęstnych. W trakcie tego procesu część kości jest usuwana, a specjalne szwy i klamry są używane do mocowania przedniej części mostka. Płyta z efektem prostowania jest instalowana na wolnej przestrzeni, po czym lekarz szwy

Aby stworzyć sprzyjające środowisko, pacjent zostaje umieszczony na oddziale intensywnej terapii, gdzie jest w stanie snu. Narządy oddechowe i klatka piersiowa są pod ścisłym nadzorem lekarza, a tlen jest podawany przez inhalację, aby zapobiec niedotlenieniu przez krater nosowy.

Wyniki operacji

Efekt po zabiegu można ocenić dopiero po 3-6 miesiącach, ocenia się nie tylko wygląd, ale także przywrócenie funkcjonowania narządów klatki piersiowej.

Dobrym wynikiem (50-80%) jest całkowita eliminacja depresji w klatce piersiowej, mieszcząca się w normalnym zakresie metabolizmu wody i soli i zasad kwasowych, brak paradoksalnego oddychania, dysfunkcji serca i płuc.

Wynik jest zadowalający (10-25%) przy zachowaniu niewielkiej deformacji i obecności małych zaburzeń funkcjonalnych (przy braku skarg).

Wynik niezadowalający (również 10-25%) - nawroty, dolegliwości, brak poprawy.

Zniekształcenie mostka jest złożoną chorobą, która może prowadzić do poważnych powikłań (chorób narządów wewnętrznych, problemów psychologicznych. Lekarz przepisuje terapię zgodnie z indywidualnym obrazem klinicznym. Zaleca się jak najszybsze rozpoczęcie leczenia, zwłaszcza jeśli mówimy o małych dzieciach, w ciężkich przypadkach chirurgicznych interwencja (paliatywna, radykalna).

Wszystko o zatopionej skrzyni

Z wyglądu klatka piersiowa może mieć dziurę, czyli pustkę. To nie tylko wydaje się być wadą, ale także powoduje lęk, a także powoduje różne choroby, z których cierpią organy wewnętrzne.

Klatka piersiowa dziecka nadal składa się z chrząstki, która później stanie się tkanką kostną.

Z tego wynika, że ​​chociaż struktura chrzęstna nie jest skostniała, wada ta powinna być leczona w dzieciństwie. Ponieważ po kostnieniu proces ten będzie znacznie trudniejszy.

Przyczyny zatopionej klatki piersiowej

Przyczyna jest prosta: czynnik genetyczny lub dziedziczność. Wada ta jest często obserwowana u noworodków. Co powoduje niepokój u matki. Wynika to z przerostu żeber i mostka.

To właśnie w tym miejscu pojawia się depresja, dzięki której w organizmie mogą rozwijać się różne choroby.

Narządy wewnętrzne są również uwięzione lub przesunięte, w tym obszarze, głównie układu oddechowego.

Najczęściej pojawia się przeziębienie, zapalenie płuc i astma. Ponadto mogą wystąpić choroby serca i zmiany w kręgosłupie piersiowym i patologiczne. I to jest wskaźnik alarmów.

Tworzenie się defektów u noworodków

Ta wada dotyczy wrodzonych. A to z powodu faktu, że kości i chrząstki powstają z naruszeniem. Oznacza to, że pojawia się zatopiona skrzynia, aw niektórych przypadkach jest asymetryczna.

U niemowląt szkielet piersiowy składa się z kości i struktury chrząstki. Dlatego nie można tego zauważyć po raz pierwszy po urodzeniu. Ale kiedy gorset w klatce piersiowej stanie się silniejszy, zmiany te będą wyraźniejsze.

A teraz trzeba rozpocząć leczenie. W ramach zabiegu oznacza: noszenie gorsetu, różne fizjoterapie, masaże i ćwiczenia terapeutyczne.

Wymagana terapia defektów

Ta wada prowadzi do deformacji narządów wewnętrznych, przyczynia się do powstawania różnych chorób. W szczególności serce i zimno. Jeśli klatka piersiowa jest uformowana nieprawidłowo, możesz obserwować, jak zmienia się kręgosłup. Aby nie było niepokoju, konieczne jest rozpoczęcie leczenia na czas.

Leczenie tej wady odbywa się za pomocą specjalnych ćwiczeń terapeutycznych. Są wybierane indywidualnie dla każdego pacjenta. Pozwalają one dostosować krążenie krwi, proces metaboliczny w organizmie, wzmocnić mięśnie, a także dają szansę na zatrzymanie dalszego rozwoju wady.

Oprócz ćwiczeń wymagane są również ćwiczenia oddechowe. Dzięki niemu klatka piersiowa rozszerza się i zwiększa.

Ćwiczenia terapeutyczne i zabiegi fizjoterapeutyczne zapobiegają rozwojowi klatki piersiowej i doskonale wyrównują zakrzywiony kręgosłup. Oczywiście wszystkie te procedury są dobre na wczesnych etapach rozwoju wady.

Ale jeśli istnieje uczucie niepokoju, że ćwiczenia nie pomagają lub jest to choroba zagrażająca życiu lub poważna, konieczne jest zastosowanie zabiegu chirurgicznego. Dzięki temu gorset na klatce piersiowej zajmie normalną pozycję. A ćwiczenia terapeutyczne po zabiegu będą doskonałym zapobieganiem dalszemu rozwojowi patologii.

Ćwiczenia terapeutyczne

Zatopiony obszar piersi u niemowląt jest niekorzystny dla ogólnego rozwoju organizmu. Następnie wada ta wywiera nacisk na serce i płuca. Z tego powodu u dziecka często występują przeziębienia. Ponadto w przyszłości ta patologia tworzy krzywiznę kręgosłupa i uczucie duszności.

Przepisane ćwiczenia medyczne dla niemowląt w celu usunięcia wady w postaci pustej klatki piersiowej. Za pomocą ćwiczeń wzmocnij mięśnie piersiowe. Tylko specjalista powinien je prowadzić, aby nie wywoływać alarmu u matki.

Podczas zajęć kręgosłup i żebra prostują się.

Wszystkie ćwiczenia mają na celu wyszkolenie mięśni układu oddechowego.

Istnieje pewien zestaw ćwiczeń terapeutycznych, aby przywrócić gorset w klatce piersiowej do normy. Jest idealny dla niemowląt, których klatka piersiowa jeszcze nie stwardniała.

Połóż dziecko na brzuchu i zacznij ciągnąć nogi do klatki piersiowej, a następnie zwróć je z powrotem. Wykonuj to ćwiczenie do dziesięciu razy dziennie.

W następnym ćwiczeniu połóż dziecko na plecach, przytrzymaj ręce i zacznij je rozdzielać, a następnie przyciśnij do klatki piersiowej. Powinno być uczucie głębokiego oddechu i wydechu. Wykonuj również do dziesięciu razy dziennie.

W okresie gry z dzieckiem pozwól mu trzymać objętość, ale nie ciężkie zabawki. W ten sposób mięśnie pleców są wzmocnione.

Leczenie tej wady powinno rozpocząć się już w młodym wieku dziecka, ponieważ w przyszłości spowoduje uczucie niechęci, a nastolatek będzie miał niepotrzebny niepokój.

Aby wygląd dziecka był estetyczny, leczenie powinno rozpocząć się w niemowlęctwie.

Sposoby korygowania depresji

Ćwiczenia lecznicze z wklęsłą klatką piersiową są wykonywane nie tylko w celu skorygowania nieprawidłowej chrząstki i żeber u dziecka, albo w celu pomocy mięśniom międzyżebrowym oddzielić się od mostka, ale także w celu skorygowania wklęsłości.

Jeśli choroba nie jest zaawansowana, ćwiczenia terapeutyczne pomagają przywrócić mięśnie szkieletowe.

Ale niestety nie można całkowicie pozbyć się wklęsłej klatki piersiowej i niepokoju o ich wygląd. Możesz tylko zatrzymać jego dalszy rozwój. Aby całkowicie wyeliminować wadę, konieczne jest uciekanie się do operacji.

Interwencja chirurgiczna

Nie można jednak całkowicie pozbyć się tej patologii, nawet przy pomocy ćwiczeń terapeutycznych. Dlatego konieczna jest operacja. Są one używane w takich przypadkach:

 • Narządy wewnętrzne są zdeformowane.
 • Ostatni stopień deformacji mostka.
 • Wada mostka wpływa na kręgosłup, co prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji.
 • Naruszenie psychiki pacjenta.
 • Nabyta, nie wrodzona wada.
 • Wygląd rozszczepionej klatki piersiowej.
 • Zbyt, zatopiona skrzynia, która najwyraźniej powoduje obrzydzenie.

Depresja mostka u mężczyzn

Niestety, pustej powierzchni klatki piersiowej u mężczyzn towarzyszą niebezpieczne zmiany i defekty kosmetyczne. Możesz je szybko wyeliminować.

Fakty. Zatopiony obszar klatki piersiowej jest zły dla mężczyzn. Z powodu tej wady w okresie dojrzewania u nastolatka pojawia się kompleks.

W tym okresie nadal nie jest możliwe skuteczne leczenie, ponieważ żebra i kręgosłup nie są w pełni uformowane. Zazwyczaj wszystkie zabiegi wykonywane są po dwudziestu latach, kiedy chrząstka twardnieje solami wapnia.

Leczenie zapadniętego mostka u mężczyzn

Zasadniczo problem ten jest usuwany za pomocą specjalnej płyty, która jest instalowana w obszarze klatki piersiowej mężczyzn przez około trzy lata. Jeśli jednak płyta jest potrzebna dziecku, jej trwałość będzie znacznie dłuższa.

Ponadto wyeliminowanie problemu może odbywać się za pomocą zewnętrznych zacisków.

Istnieje również operacja, podczas której instalowane są sztuczne implanty.

Konieczna jest również uwaga na plastykę piersi, jest to również interwencja chirurgiczna, bez użycia sztucznych implantów. Interwencja chirurgiczna, podczas której mostek obraca się o sto osiemdziesiąt stopni, z zachowanym pęczkiem naczyniowym.

Dzięki tej procedurze wygląd staje się estetyczny, a problem usuwany. Taka operacja jest wykonywana dopiero po ukończeniu szóstego roku życia, a wcześniej konieczne jest wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych i rejestracja u lekarza.

Klatka piersiowa dziecka jest zapadnięta

Leczenie wydrążonej klatki piersiowej

Przegroda mostka u nowo narodzonego dziecka niekorzystnie wpływa na rozwój ciała. Z biegiem czasu patologia prowadzi do ucisku serca i płuc. Na tym tle dziecko ma częste przeziębienia, zapalenie płuc, zastoinowe zmiany w klatce piersiowej. Wraz ze wzrostem i rozwojem ciała na tle choroby zacznie się tworzyć krzywizna kręgosłupa.

Fossa na mostku u mężczyzn ma negatywny wpływ na figurę. Z powodu takich zmian u nastolatka w okresie dojrzewania tworzą się kompleksy psychologiczne.

Stan jest niebezpieczny nie tylko wady kosmetyczne, ale także naruszenie narządów wewnętrznych. Złe funkcjonowanie płuc, częste choroby nieżytowe i zaburzenia rytmu serca są częstymi konsekwencjami choroby.

Istnieją różne przyczyny deformacji klatki piersiowej. Zmiany są wrodzone i nabyte Zmiany wrodzone obejmują takie czynniki, jak:

 • predyspozycje genetyczne;
 • choroba genetyczna - choroba Downa;
 • problemy związane z tworzeniem szkieletu (klatka piersiowa, żebra, kręgosłup itp.).

Na nabyte zmiany mogą mieć wpływ choroby przewlekłe, takie jak: krzywica (brak witaminy D, która jest odpowiedzialna za wchłanianie wapnia), gruźlica kości, kifoza, różne patologie płuc i żeber Ze względu na takie deformacje mostka u dziecka może wystąpić nieprawidłowe funkcjonowanie całego ciała. Może to na przykład wpływać na układ oddechowy, a także na ludzką psychologię: porównywanie się z innymi dziećmi, które są bliskie wieku, dziecko zwalnia w rozwoju fizjologicznym, bardzo często cierpi na ostre infekcje wirusowe układu oddechowego, które są często nazywane „przeziębieniami”, wkrótce przepracowany pod wpływem wysiłku fizycznego i, ogólnie rzecz biorąc, obserwuje się spadek odporności, często pacjenci z tego typu chorobą mają określoną budowę ciała, tendencję do cienkości, wąskie ramiona, wysoką, raczej ale długie kończyny. Ten typ patologii charakteryzuje się wizualnie zauważalnymi przestrzeniami międzyżebrowymi, a także znacznie mniejszymi parametrami klatki piersiowej ze wszystkich oglądanych widoków. Zauważalny jest również postęp kości łopatek i obojczyka. Wraz z dalszym rozwojem patologii obserwuje się deformację kręgosłupa (skolioza i kifoza), nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, aw okresie dojrzewania deformacja staje się wyraźniejsza, zauważalna, zwłaszcza podczas wdychania, utraty piersi. Jeśli występuje różnica obwodu klatki piersiowej podczas inhalacji i wydechu w kierunku spadku, trzykrotnie, w porównaniu z ogólnie przyjętą normą, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego chirurga.

Jakie są komplikacje i konsekwencje? Po operacji pacjent umieszcza się w oddziale resuscytacji i zanurza w sen. W pierwszych godzinach po zabiegu może wystąpić niewydolność oddechowa.

Powikłania operacji to także cofanie się języka, odma opłucnowa, czyli pojawienie się powietrza i krwi w jamie opłucnej. Czasami dochodzi do okluzji, czyli zablokowania dróg oddechowych śluzem.

Aby zapobiec takim konsekwencjom, zaleca się wdychanie nawilżonego tlenu. Gdy stan pacjenta ustabilizuje się, zaleca się gimnastykę oddechową, fizykoterapię i masaż. Podczas prowadzenia sternochondroplastyki pacjent ma przepisany kłamstwo na miesiąc na równej desce bez poduszki.

Wiek pacjenta, liczba operacji i jego metoda wpływają na wystąpienie nawrotu choroby.

Zależą one również od stopnia deformacji i chorób współistniejących.

Jeśli wady wrodzone klatki piersiowej są połączone z chorobami dziedzicznymi, powikłania i nawroty po leczeniu chirurgicznym występują dość często. Nawracające zniekształcenia mogą wystąpić, jeśli podczas implantacji nie zostaną użyte dodatkowe struktury.

Skrzynia lejka może być poważnym problemem i prowadzić do trwałej niepełnosprawności. Ale wybierając metodę leczenia patologii, należy dobrze rozważyć zalety i wady.

W wielu rodzinach patologia przenoszona jest z rodziców na dzieci z częstotliwością 20-65%. Społeczność naukowa jest świadoma wielu syndromów spowodowanych przez defekty kompleksu mostkowo-żebrowego. Najczęściej takie zaburzenia rozwojowe są związane z zaburzeniami enzymatycznymi, dysplazją chrząstki i tkanki łącznej.

Dokładna przyczyna rozwoju sporadycznych form deformacji mostka jest nieznana. Większość ekspertów jest skłonna wierzyć, że takie patologie powstają w wyniku czynników teratogennych wpływających na rozwój płodu. Najczęściej wrodzone deformacje mostka są spowodowane nierównomiernym wzrostem żeber i chrząstki. Patologia przepony może również doprowadzić do tego stanu, gdy mięśnie pociągną klatkę piersiową do wewnątrz.

Często klatka piersiowa u dzieci przybiera nienaturalną formę z powodu zapalnych chorób zapalnych: zapalenia tkanki łącznej, przewlekłego ropniaka, guzów śródpiersia, rozedmy płuc, oparzeń, urazów itp. Czasami patologia rozwija się po operacji (torakoplastyka, sternotomia środkowa).

Podczas zabiegu pacjent jest w znieczuleniu. Podczas operacji istnieje ryzyko powikłań: niewydolność oddechowa, cofnięcie języka, odma opłucnowa, niedrożność dróg oddechowych śluzem itp. Najczęściej rokowanie jest dobre. Po rekonstrukcji klatki piersiowej w 95% przypadków pacjenci szybko się regenerują. Rzadko wymagana jest druga operacja, aby wyeliminować wadę.

Do tej pory istnieje wiele metod leczenia deformacji klatki piersiowej u dzieci. Patologia jest skutecznie leczona, jeśli rodzice niezwłocznie szukają pomocy medycznej.

Kiedy dziecko choruje, rodzice starają się znaleźć przyczyny choroby. W takich przypadkach lepiej jest zapobiegać chorobie niż leczyć ją przez długi czas. Aby dowiedzieć się, dlaczego deformacja klatki piersiowej występuje u dziecka, musisz zrozumieć etiologię choroby.

Jak już wiadomo, deformacja jest wrodzona i nabyta. Przyczyny wrodzonej deformacji:

 • Predyspozycje genetyczne (dziedziczność).
 • Niedorozwój tkanki kostnej w macicy.

Jest to jedna z najczęstszych przyczyn wrodzonej deformacji. Powinieneś również mieć świadomość, że niedorozwój tkanki kostnej dziecka może wystąpić, ponieważ matka miała chorobę zakaźną w pierwszym trymestrze ciąży. Na wrodzoną deformację klatki piersiowej może mieć wpływ styl życia przyszłej matki, nieodpowiednie składniki odżywcze płodu, obecność złych nawyków rodzica.

Jeśli dziecko ma deformację klatki piersiowej i objawia się w młodym wieku, lekarze rozróżniają kilka teorii jego powstawania. Jedna z nich mówi, że żebra i chrząstka rozwijają się szybciej niż mostek, i dlatego ją wypierają. Inni autorzy są zdania, że ​​naruszenia zostały spowodowane przez ciśnienie wewnątrzmaciczne, które przesunęło tylną ścianę żeber.

Ponadto deformacja może przejawiać się w kilku defektach, zarówno niezbyt wyraźnych, jak i wyraźnych. Wszystko zależy od czynników na nią działających:

 • Mostek o stopniu kątowania tylnego.
 • Chrząstka żeberkowa, mająca stopień kątowania tylnego przy mocowaniu do żeber.

Nie zapominaj, że choroba może być obciążona różnymi anomaliami przepony, co komplikuje leczenie. Ponadto lekarze mają kilka metod, które pomagają określić nasilenie choroby. Jest to ilościowe obliczenie odległości od mostka do żeber.

Zatopiona klatka piersiowa (zatopiona klatka piersiowa, jamka, komórka szewca) u mężczyzn charakteryzuje się poważnymi zmianami klinicznymi. Towarzyszą jej defekty kosmetyczne, które można skorygować tylko metodami chirurgicznymi.

Odkształcenie żeber, zwane zatopioną klatką piersiową, zatopioną klatką piersiową, klatką piersiową szewca, dotyczy chorób ortopedycznych. Wśród profesjonalistów nazywa się to deformacją klatki piersiowej w kształcie lejka - VDGK, odróżniając ją od zdeformowanej deformacji klatki piersiowej - KDGK.

Występuje z częstotliwością około 1 kdedey (3-4 razy częściej u chłopców), rzadko zagraża życiu.

Zmiany patologiczne w klatce piersiowej, w których tworzy się fossa w klatce piersiowej, nie tylko powodują defekt zewnętrzny, ale także powodują różne choroby narządów wewnętrznych. Gorset w klatce piersiowej u dzieci jest reprezentowany przez strukturę chrząstki, ale wraz z wiekiem następuje rozwój tkanki kostnej. Dlatego tworzenie pustej piersi powinno być leczone w młodym wieku, ponieważ po utworzeniu kości klatki piersiowej, znacznie trudniej będzie wyeliminować pojawiającą się wadę.

Prawidłowa zatopiona klatka piersiowa jest konieczna w dzieciństwie

Występowanie pustej klatki piersiowej występuje z powodu czynników genetycznych i predyspozycji dziedzicznych. Ta patologia może być obserwowana nawet u noworodków. Wynika to z rozrostu chrząstkowej i kostnej struktury żeber i mostka. To właśnie w tym obszarze powstaje patologiczna depresja, która może powodować pojawienie się różnych chorób w organizmie.

W procesie deformacji klatki piersiowej dochodzi do naruszenia i przemieszczenia narządów wewnętrznych znajdujących się w jamie gorsetu. Najczęściej dotyczy to układu oddechowego. Jednocześnie mogą rozwinąć się takie choroby, jak astma oskrzelowa, zapalenie płuc i przeziębienia. Inną konsekwencją mogą być choroby serca i zmiany patologiczne w kręgosłupie piersiowym.

 1. Specjalny masaż leczniczy;
 2. Specjalne ćwiczenia oddechowe;
 3. Pływanie, aktywne ćwiczenia w wodzie;
 4. Noszenie gorsetu.

Powikłania patologii

Zatopiona klatka piersiowa występuje u 0,001% populacji. Patologia jest klasyfikowana jako wrodzona. Jest to związane z rozrostem kości i struktur chrzęstnych żeber i mostka. W związku z naruszeniem struktury kości i chrząstki występuje specyficzny kształt piersi. Jest spłaszczony w kierunku przednio-tylnym i ściętym. Fossa w mostku (depresja) jest dziedziczna i często występuje u mężczyzn.

Choroba jest wywoływana przez przyspieszony wzrost żeber i tkanki chrzęstnej. Odkształcenie skrzyni jest asymetryczne (więcej tutaj), a jej dotkliwość znacznie się różni.

Wgłębienie w klatce piersiowej powoduje negatywne zmiany w narządach wewnętrznych. Wklęsła klatka piersiowa zwiększa nacisk na serce i płuca. Funkcja oddechowa tkanki płuc jest osłabiona na tle patologii, co prowadzi do zwiększenia częstotliwości ruchów oddechowych i rytmu serca.

Zmiany patologiczne w drzewie oskrzelowym prowadzą do częstych stanów zapalnych płuc, zimna i bolesnych odczuć w klatce piersiowej.

Upuszczenie klatki piersiowej u noworodka można wykryć nie natychmiast po urodzeniu, ale za kilka tygodni. Kiedy szkielet kości i chrząstki staje się silniejszy, jego strukturę można wyraźnie zobaczyć podczas badania zewnętrznego.

Istnieje około 30 założeń, które wyjaśniają występowanie skrzyni lejkowej. Znaczenie czynników dziedzicznych można potwierdzić obecnością podobnych wad u krewnych pacjentów.

Deformacja piersi i dysplazja tkanki łącznej i chrząstki rozwija się również w wyniku zaburzeń enzymatycznych.

W tym przypadku choroba może objawiać się natychmiast po narodzinach dziecka lub w miarę jego dorastania. W tym przypadku następuje zmniejszenie objętości klatki piersiowej i zaburzenia funkcji narządów wewnętrznych.

Stopniowo zwiększono krzywiznę kręgosłupa. Z wiekiem chrząstka staje się coraz bardziej krucha i powstają ubytki zwyrodnieniowe azbestu. Ponadto zwiększa się ilość substancji zewnątrzkomórkowej.

Proces deformacji klatki piersiowej zazwyczaj kończy się za 4 lata.

Do tego czasu pojawiają się wszystkie komplikacje tej patologii:

 • kifoskolioza lub kifoza;
 • naruszenia narządów wewnętrznych piersi;
 • spadek wychylenia oddechowego;
 • zmniejszona pojemność płuc i inne.

W elektrokardiografii można zobaczyć zależność między stopniem deformacji a wynikami badania. Ale staje się bardziej zauważalny dopiero za kilka lat.

W obecności wrodzonych deformacji klatki piersiowej u dzieci leczenie przeprowadza się zwykle w wieku 3-6 lat. Dziecko aktywnie rośnie i rozwija się. Jeśli problem nie zostanie poświęcony należytej uwagi, patologia może prowadzić do zmniejszenia objętości płuc, kompresji lub przemieszczenia ważnych narządów i rozwoju chorób wtórnych.

Przy niepełnej wycieczce płuc krew dziecka jest słabo nasycona tlenem i cierpi na przemianę materii. Małe dzieci z deformacją mostka są skarłowaciałe, rzadziej wytrzymują infekcje i często chorują. Podczas wysiłku fizycznego chore dzieci męczą się szybciej niż ich zdrowi rówieśnicy. W zaawansowanych przypadkach deformacja klatki piersiowej może prowadzić do rozwoju śmiertelnych stanów: tętniaka tętniczego, pęknięcia aorty itp.

Istnieją dwie przyczyny deformacji piersi u dzieci - wrodzone i nabyte.

Do wrodzonych należą:

 • czynniki genetyczne;
 • naruszenie budowy szkieletu (mostka, żeber, kręgosłupa, łopatek) w czasie zwiększania objętości chrząstki, a także tkanek kostnych piersi dziecka w łonie matki.

Nabyte przyczyny deformacji obejmują różne choroby przewlekłe:

 • rahitizm;
 • gruźlica;
 • choroba skoliotyczna;
 • kifoza;
 • osteomalacja;
 • przewlekła choroba płuc;
 • Zespół Turnera;
 • Choroba Downa;
 • urazy mostka.

Powinieneś wiedzieć, że formowanie pustej klatki piersiowej można założyć z wyprzedzeniem, ponieważ patologia jest głównie dziedziczna.

Z reguły pierwsze oznaki pojawiają się już w młodym wieku, ale na tym etapie dozwolone są jedynie procedury pomocnicze, ponieważ operacja będzie możliwa po zakończeniu formowania szkieletu. Istnieją przypadki nabytej formy tej patologii, w tym z powodu krzywicy, ale takie przykłady są niezwykle rzadkie.

Hiperplazja tkanek kości i chrząstki leży u podstaw mechanizmu powstawania depresji klatki piersiowej. Z czasem zagłębienie w klatce piersiowej staje się coraz bardziej zauważalne, tworząc wyraźny lejek. Może być umieszczony zarówno w środku, jak i przesunięty w obie strony. Jednocześnie zatopiona klatka piersiowa u mężczyzn jest bardziej zauważalna niż u kobiet, ponieważ w tym drugim przypadku wada częściowo ukrywa gruczoły mleczne.

Klatka piersiowa niemowlęcia w młodym wieku nie jest tak widoczna jak nastolatek czy dorosły. Bliżej wieku szkolnego, wada ta powoduje, że dziecko staje się coraz bardziej niedogodne, a przede wszystkim związane z wyglądem. Dzieci w tym wieku doświadczają silnego stresu z powodu ich nieatrakcyjnego wyglądu, kompleksów, a nawet może rozwinąć się depresja.

Jednak zewnętrzna nieatrakcyjność tej patologii jest niestety daleka od jedynego minusu. Oprócz strony estetycznej, problem ten ma inny, o wiele poważniejszy. Wklęsła klatka piersiowa nieuchronnie wpływa na stan i funkcjonowanie narządów wewnętrznych, z czasem może powodować różne poważne choroby, na przykład:

 • choroba serca;
 • zapalenie płuc;
 • astma oskrzelowa;
 • choroby katar;
 • osteochondroza;
 • skolioza.

Obecność jamy w obszarze klatki piersiowej od samego początku uniemożliwia pełny rozwój narządów wewnętrznych, zwłaszcza płuc. Do tego czasu, kiedy wiek radykalnie rozwiąże problem pustej klatki piersiowej, mogą wystąpić poważne dysfunkcje i choroby narządów wewnętrznych, które będą musiały być leczone przez długi czas iz różnym stopniem skuteczności.

Dlatego konieczne jest, aby zrobić wszystko, aby zminimalizować negatywne skutki tej patologii, gdy tylko zostanie odkryta.

Choroba jest wywoływana przez przyspieszony wzrost żeber i tkanki chrzęstnej. Deformacja jest asymetryczna, a jej dotkliwość znacznie się różni.

Terapia wysiłkowa jest bardzo przydatna w młodym wieku

Istnieje specjalny zestaw ćwiczeń do przywracania i korygowania klatki piersiowej. Jego zastosowanie jest szczególnie skuteczne u małych dzieci, które nie utworzyły jeszcze szkieletowej struktury szkieletowej.

 • W pozycji leżącej zaciśnij nogi dziecka na klatce piersiowej i wróć do pozycji wyjściowej. To ćwiczenie powinno być wykonywane 5 do 10 razy.
 • W pozycji leżącej rozłóż ramiona dziecka, a następnie naciśnij ich piersi. Takie ruchy należy również powtarzać od 5 do 10 razy.
 • W ciągu dnia w ręce dziecka duże, ale nie ciężkie zabawki. To wzmocni mięśnie pleców.

Bardzo ważne jest, aby rozpocząć leczenie w pierwszych latach życia dziecka, ponieważ dalszy rozwój deformacji pociągnie za sobą poważne zmiany zewnętrzne!

Powinieneś wiedzieć, że formowanie pustej klatki piersiowej można założyć z wyprzedzeniem, ponieważ patologia jest głównie dziedziczna.

Obecność jamy w obszarze klatki piersiowej od samego początku uniemożliwia pełny rozwój narządów wewnętrznych, zwłaszcza płuc. Do tego czasu, kiedy wiek radykalnie rozwiąże problem pustej klatki piersiowej, mogą wystąpić poważne dysfunkcje i choroby narządów wewnętrznych, które będą musiały być leczone przez długi czas iz różnym stopniem skuteczności.

U noworodków deformacja klatki piersiowej w kształcie lejka może być wyrażona tylko przez małe wgłębienie. Rodzice mogą nawet nie zwracać na to uwagi, a tylko gdy dojrzeją, ta patologia może stać się poważnym problemem. Jedyne, co obserwuje się u niemowląt, to tak zwany „paradoks inhalacyjny”, kiedy pierś tonie, gdy dziecko płacze lub krzyczy.

Na szczęście, według statystyk, paradoks wdechu i zatopionego mostka przechodzi w pierwszym miesiącu życia większości dzieci. Reszta, w drugim miesiącu życia, ma znaczny występ żeber. Kiedy dziecko wstaje, żebra wywierają nacisk na mięśnie brzucha rectus, co sprawia, że ​​wydaje się bardziej. Ten objaw jest często mylony z objawami krzywicy.

Jeśli w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia dziecka depresja w klatce piersiowej wzrośnie, doprowadzi to do zakłócenia funkcjonowania narządów wewnętrznych, zwłaszcza serca i płuc. Dlaczego miękisz będzie podlegał częstym przeziębieniom i ostrym chorobom układu oddechowego i może przybrać przewlekłą postać zapalenia płuc.

Najjaśniejsze objawy patologii pojawiają się po trzech latach. Niestety, do tego czasu pojawiają się problemy z postawą, kręgosłup ma wygięcie w jednym z boków lub łuki do tyłu.

Jak pojawia się wystająca kość na klatce piersiowej u noworodków

U noworodków obserwuje się kość na klatce piersiowej w obecności wrodzonej anomalii układu kostno-stawowego z deformacjami piersi w zależności od typu:

 1. kształt lejka;
 2. odkształcony kil.

Przyczyną patologii są anomalie genetyczne, które prowadzą do zakłócenia tworzenia i rozwoju systemów kości i chrząstki. Użycie ortez pozwala na utrzymanie ściany klatki piersiowej we właściwej pozycji, u małych dzieci przyczynia się do prawidłowego rozwoju klatki piersiowej. Jednak urządzenia te są skuteczne tylko wtedy, gdy choroba zostanie wykryta na wczesnym etapie.

Jeśli kość wystaje na środku mostka (kilu) bez wyraźnego przemieszczenia żeber, patologię można skorygować za pomocą ćwiczeń fizjoterapeutycznych. Niektórzy lekarze zalecają pacjentom w takiej sytuacji ciągłe naciskanie na występ. Ta procedura jest wystarczająca, aby przywrócić zakrzywiony mostek do normalnej pozycji.

U noworodków klatka piersiowa jest reprezentowana przez szkielet kości i chrząstki. Dlatego w pierwszych dniach życia dziecka nie można zauważyć patologii. Dopiero gdy wszystkie struktury klatki piersiowej staną się silniejsze, będzie można wyraźnie zobaczyć zmiany, które nastąpiły. W tym okresie powinno się rozpocząć leczenie. Składa się ze specjalnego gorsetu, zabiegów fizjoterapeutycznych, ćwiczeń terapeutycznych i masażu.

Metody operacyjne eliminowania lejków w klatce piersiowej

Istnieje wiele konserwatywnych metod leczenia deformacji klatki piersiowej u dziecka. Jednym z najbardziej skutecznych jest fizjoterapia, która obejmuje wiele ćwiczeń fizycznych, pływanie lub kompleksowe zapobieganie skrzywieniu mostka. Oczywiście ta metoda nie poprawi całkowicie defektów kości, ale poprawi się praca układu sercowo-naczyniowego.

Dobra wydajność charakteryzuje się charakterystyczną metodą próżniowej przyssawki-dzwonu próżniowego. Konstrukcja jest ustawiona powyżej odkształcenia, co umożliwia wyciągnięcie lejka i uczynienie elementów skrzyni bardziej mobilnymi. Ale wysoka skuteczność stosowania takiego leczenia nie jest warta czekania.

Istnieje wiele zaleceń, które pomogą uniknąć rozwoju deformacji i ochronią dziecko przed tak niebezpieczną patologią.

Przede wszystkim należy regularnie zabierać dziecko na badanie do terapeuty i przeprowadzać kompleksowe zapobieganie wszelkim przewlekłym chorobom dróg oddechowych. Ważne jest również, aby uratować dziecko przed obrażeniami i oparzeniami w mostku.

Od najmłodszych lat musisz nauczyć swoje dziecko regularnych ćwiczeń i ćwiczeń w różnych dyscyplinach sportowych, w szczególności pływania. To wzmocni mięśnie brzucha, mięśnie kręgosłupa i utrzyma napięcie mięśni pleców. Ponadto sport ten zapobiegnie rozwojowi reumatyzmu u dzieci.

Ważnym elementem zdrowego rozwoju klatki piersiowej jest prawidłowe i zrównoważone odżywianie.

Obecnie w medycynie urzędowej nie ma dokładnych czynników, które mogą prowadzić do pojawienia się wrodzonego zniekształcenia typu lejka, dlatego nie ma skutecznych metod zapobiegania anomaliom.

Możliwe jest skorygowanie deformacji klatki piersiowej, w zależności od rodzaju i złożoności. Na początkowym etapie lekarze często stosują takie środki, jak: masaże, zajęcia z fizykoterapii, stosowanie specjalnych gorsetów itp. Można również leczyć się w domu. Rodzice muszą nauczyć swoje dziecko sportu, aktywnych spacerów po ulicy. To wzmacnia mięśnie kręgosłupa i prasy.

Klatka piersiowa rozedma różni się od klatki piersiowej beczki. Lekarze wyraźnie rozumieją różnicę między tymi pojęciami.

Kiedy pojawia się deformacja lufy:

 • wrodzone anomalie układu kostnego;
 • nadmierny wzrost tkanki chrzęstnej (hiperostoza);
 • przesunięcie serca (ektopia);
 • zastoinowe zmiany w torbie opłucnej i osierdziowej.

Kiedy pojawia się rozedmowana pierś:

 1. przewlekła choroba płuc;
 2. niedorozwój środka powierzchniowo czynnego;
 3. patologia tkanki płucnej.

Tak więc wybrzuszenie w kształcie beczki jest konsekwencją patologii układu kostno-stawowego. Z rozedmową piersią pojawiają się choroby układu oddechowego.

Pierś rozedmowa często występuje u mężczyzn. Jest wynikiem palenia tytoniu, wdychania substancji toksycznych, a także osłabienia zębodołu pęcherzykowego.

W przypadku tego typu patologii operacje chirurgiczne nie są wykonywane, ponieważ nie przynoszą efektu terapeutycznego. Przy przewlekłych zmianach w tkance płucnej zwiększa się jej objętość po obu stronach płuc.

Jeśli mężczyzna ma beczkowatą klatkę piersiową, patologię można wyeliminować chirurgicznie. W przypadku tego typu choroby lekarze sugerują korektę mostka za pomocą chirurgii plastycznej.

Garb w kształcie beczki u mężczyzn występuje również w następujących chorobach:

 • porażenie mózgowe;
 • zapalenie płuc i opłucnej;
 • syringomyelia;
 • skolioza (boczna krzywizna kręgosłupa).

W zależności od przyczyny patologii specjaliści decydują, co robić.

Ćwiczenia mające na celu wyeliminowanie klatki piersiowej lejka u noworodka mają na celu skorygowanie zatopionej deformacji. Wzmocnienie mięśni piersiowych pomoże poprawić patologię. Ważne jest, aby fizjoterapeuta wykonał fizykoterapię z dzieckiem.

Ćwiczenia na wydrążoną klatkę piersiową powinny zapewniać rozszerzenie klatki piersiowej. Przy ich wykonywaniu należy zwrócić szczególną uwagę na gimnastykę oddechową. Ćwiczenia aerobowe i zabiegi oddechowe w połączeniu z jazdą na rowerze, pływaniem, narciarstwem biegowym skutecznie rozszerzają klatkę piersiową i popychają stawy międzyżebrowe.

Gimnastyka dla wklęsłego mostka pozwala wyprostować kręgosłup i wyeliminować krzywiznę żeber.

Gimnastyka medyczna u noworodka powinna być ukierunkowana na trening mięśni oddechowych. Ćwiczenia gimnastyczne dla dziecka mogą wyglądać następująco:

 • połóż dziecko na brzuchu. Przyciśnij nogi do piersi i wróć do pozycji wyjściowej. Liczba powtórzeń - 5-10 razy;
 • zdejmij ramiona dziecka i przynieś je z powrotem do klatki piersiowej. Liczba powtórzeń - 5-10 razy;
 • jednoroczne dziecko z wklęsłą klatką piersiową powinno być przeznaczone do trzymania zabawek w rękach, aby wzmocnić muskularną ramę pleców.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników można zwiększyć częstotliwość i amplitudę ruchów.

Lepiej wyleczyć mostek u dziecka we wczesnych stadiach. Jeśli choroba utrzymuje się do lat szkolnych, spowoduje to wady wyglądu dziecka.

Aby złagodzić ten stan, począwszy od urodzenia, terapeutyczny trening fizyczny jest niezbędny dla rozwoju mięśni oddechowych, początkowo pod nadzorem lekarza, ograniczając intensywność 5-10 ćwiczeń z rzędu.

Później - aktywne gry z udziałem rąk, pływania, narciarstwa, aerobiku, siatkówki, jazdy na rowerze, ćwiczeń z kijem gimnastycznym.

Zaznaczone wgłębienia na klatce piersiowej mogą tworzyć się w przypadku obrażeń klatki piersiowej. Najczęstsze przyczyny takich wgnieceń to złamanie żebra lub kilku żeber, obojczyka, mostka (zwykle na poziomie drugiego do czwartego żebra). Silne uderzenie, ucisk lub urazy penetrujące prowadzą do naruszenia integralności szkieletu kości i powstawania wgnieceń.

Korekta takiego napięcia zależy bezpośrednio od pierwszej pomocy i leczenia skutków urazu. U dzieci skutki złamań są prawie niewidoczne, wgniecenie szybko ustąpiło z powodu ruchliwości gorsetu kostnego i dalszego wzrostu kości. Tylko w ciężkich przypadkach urazów u dzieci uciekają się do chirurgii plastycznej i chirurgicznej korekty wady.

U dorosłych z już uformowaną klatką piersiową wgniecenia po urazach mogą pozostać na zawsze w wyniku naruszenia integralności kości i późniejszej operacji. Jeśli wgniecenie jest małe i nie wpływa na funkcjonowanie serca i płuc, lekarze nie zalecają jego korygowania. W tym przypadku defekt kosmetyczny jest ukryty pod ubraniami. Dzięki zauważalnemu wgnieceniu możesz spróbować skompensować rozwinięte mięśnie piersiowe.

Specjalistą do kontaktu jest traumatolog, chirurg klatki piersiowej.

Ujednolicone centrum nagrywania do lekarza przez telefon.

Zatopiona skrzynia jest usuwana chirurgicznie.

 • zatopiona klatka piersiowa zaburza narządy wewnętrzne;
 • 3 lub 4 stopień deformacji klatki piersiowej;
 • deformacja patologiczna znacząco zmienia pozycję kręgosłupa, co może prowadzić do poważnych konsekwencji;
 • naruszenia stanu psychicznego pacjenta;
 • nabyta forma patologii klatki piersiowej;
 • występowanie rozszczepu mostka;
 • wyraźna wada zewnętrzna, która narusza estetykę ciała.

Przyjrzyjmy się, jakie techniki są stosowane w leczeniu pustej klatki piersiowej u mężczyzn.

 • Minimalnie inwazyjna metoda leczenia polega na założeniu specjalnej płytki w uszkodzonym obszarze piersi. Jest instalowany przez okres nie dłuższy niż trzy lata, ale w przypadku zabiegu chirurgicznego mającego na celu wyeliminowanie patologii u dziecka, płytkę można stosować znacznie dłużej.
 • Korekcja klatki piersiowej za pomocą zewnętrznych stabilizatorów.
 • Interwencja chirurgiczna polegająca na założeniu sztucznych implantów w uszkodzonym obszarze.
 • Plastyka klatki piersiowej to chirurgiczna metoda odbudowy klatki piersiowej bez użycia sztucznych implantów.
 • Operacja, w której mostek obraca się o 180 stopni z zachowaniem wiązki naczyniowej.

Takie metody pomogą zmienić wygląd klatki piersiowej i wyeliminować wady patologiczne w jak największym stopniu. Należy zauważyć, że ten rodzaj operacji stosuje się dopiero po sześciu latach. A przed tym czasem powinieneś systematycznie odwiedzać lekarza i wykonywać niezbędny zestaw ćwiczeń ćwiczeniowych.

U bliskiego przyjaciela mojej matki zdiagnozowano deformację klatki piersiowej lejka. Brała lekarstwa, ale przede wszystkim pomagały jej specjalne ćwiczenia fizjoterapeutyczne. Warto wziąć pod uwagę, że miała wstępny etap, zwróciła się do lekarza na czas, uniknięto operacji. Nie dokręcaj w odniesieniu do lekarza!

 1. Dziecko należy położyć na brzuchu. W tej pozycji dociśnij nogi malucha do piersi, a następnie powoli wróć do pozycji wyjściowej. To ćwiczenie należy wykonać 5-10 razy.
 2. Teraz obróć okruch na plecach, połóż jego uchwyty na bokach, a następnie spłaszcz go na piersi i naciśnij. To ćwiczenie należy również wykonać 5-10 razy.
 3. W ciągu dnia daj dziecku duże długopisy, ale nie za ciężkie zabawki. Będzie to działać na zasadzie hantli, a dziecko stopniowo wzmocni mięśnie pleców.

Rodzice, musicie pamiętać, że sukces leczenia danej wady u dziecka zależy bezpośrednio od wytrwałości i usystematyzowania wdrażania niezbędnych środków. Musisz być cierpliwy i postępować zgodnie z instrukcjami lekarzy.

Jak naprawić fossę mostka

Podczas wykrywania dołów w mostku noworodka należy natychmiast rozpocząć leczenie patologii. W początkowych etapach ćwiczeń fizjoterapia, masaż i noszenie ortez zapobiegają tworzeniu się lejka piersiowego.

Taktyki terapeutyczne stosowane w przebiegu choroby powinny być ukierunkowane nie tylko na usuwanie zdeformowanej chrząstki i żeber, oddzielanie mięśni międzyżebrowych od mostka i korygowanie jego wklęsłości. Na początkowych etapach wykorzystywane są ćwiczenia mające na celu przywrócenie napięcia mięśni szkieletowych.

Jednak z pomocą fizjoterapii i fizjoterapii może tylko zapobiec postępowi choroby. Aby wyeliminować upadek, konieczna jest interwencja chirurgiczna. Rozważ metody chirurgicznego leczenia deformacji klatki piersiowej i żeber.

Klatka piersiowa dziecka często wystaje w procesach patologicznych w klatce piersiowej niż w fizjologicznej konstytucji hiperstenicznej.

Lejek i klatka piersiowa - stan wrodzony. Występują z naruszeniem struktury kości i chrząstki z powodu nieprawidłowości genetycznych. Badania kliniczne wykazały, że patologia ta jest dziedziczna.

Gdy dziecko wystawia kość w środku górnej części ciała, terminowe leczenie pozwala wykluczyć dalszy rozwój deformacji.

W okresie dojrzewania stały nacisk na wystający kil prowadzi do tego, że mostek powraca do normy. Za pomocą ortez i innych urządzeń ortopedycznych można wykluczyć leczenie chirurgiczne, które jest zalecane w przypadku znacznego przemieszczenia żeber i jamy klatki piersiowej.

U dzieci z zespołem Polski istnieją inne znamiona dysambiogenezy:

 • niedorozwój tętnicy podobojczykowej;
 • hipoplazja jąder;
 • białaczka;
 • paraliż nerwów twarzy i nerwu wzrokowego.

Objaw Polskaa powoduje wyraźne defekty kosmetyczne. Jeśli nie są leczone wcześnie, następuje ucisk płuc i serca.

Zespół żony charakteryzuje się postępującą dystrofią piersi i wewnątrzmacicznym zaburzeniem wzrostu struktury kości. Patologia progresji dziedziczona jest zgodnie z zasadą autosomalną recesywną i wiąże się z nieprawidłowościami chromosomowymi.

Charakter patologii

Objawy choroby zależą od wieku pacjenta. Bardzo małe dzieci mają silne wrażenie mostka. Kiedy oddychają, żebra i klatka piersiowa również zaczynają spadać.

Stopniowo wrażenie mostka staje się bardziej zauważalne. Prawie wszystkie dzieci z klatką piersiową często cierpią na przeziębienie. Często mają zaburzoną postawę, stałą krzywiznę żeber i mostka.

Jednocześnie podczas kontroli krawędzie łuków żebrowych są w stanie podniesionym, wybrzuszenia brzucha i pasy barkowe są obniżone.

W miarę starzenia się paradoksalny oddech staje się niewidoczny. Oprócz skoliozy występuje kifoza piersiowa.

W tym przypadku dziecko często i szybko się męczy, a także staje się bardzo drażliwe. Ma zmniejszony apetyt, pocenie się, bladą skórę. Ponadto masa ciała stopniowo maleje, to znaczy dziecko nie osiąga normy wieku.

Problemy zaczynają się od utrzymania wysiłku fizycznego, bólu serca. Częstym objawem choroby jest również zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli. U dzieci z klatką piersiową ciśnienie często wzrasta, a tachykardia rozwija się.

Wrodzone deformacje klatki piersiowej wyróżniają się kilkoma znakami. Mogą być symetryczne i asymetryczne (prawoskrętne, leworęczne). Zgodnie z istniejącą klasyfikacją wyróżnia się następujące rodzaje patologii:

 1. W kształcie lejka. Stan, w którym mostek i przednie obszary żeber zapadają się (patrz zdjęcie). W zależności od kształtu i głębokości odkształcenie może wynosić 1, 2 lub 3 stopnie. Patologia prowadzi do zmniejszenia objętości płuc, zmiany naturalnej pozycji serca i krzywizny kręgosłupa. Wśród wad wrodzonych klatka piersiowa lejka występuje w 92% wszystkich przypadków.
 2. Gatunki kilu. Ta forma charakteryzuje się przyczepieniem żeber do mostka pod kątem prostym. Skrzynia wybrzusza się do przodu, przypomina stępkę statku.
 3. Dysplastyczny Skrzynia jest spłaszczona. Wizualnie skrzynia wydaje się płaska. Ta patologia prowadzi do zmniejszenia objętości płuc.

Odkształcenia nabyte w procesie życia klasyfikowane są według przyczyn, które sprowokowały ich rozwój:

 • rozedmowy (klatka piersiowa);
 • paralityka (asymetryczna recesja dołu podobojczykowego i nadobojczykowego, jak również przestrzeni międzyżebrowych);
 • tułów trzeszczkowy (charakterystyczna depresja w środkowej i górnej części klatki piersiowej);
 • kifoskolioza (zmiana kształtu kręgosłupa).

Transformacja klatki piersiowej objawia się na różne sposoby, na co wpływa rodzaj deformacji i wiek dziecka.

Obraz kliniczny deformacji składa się z lokalnych objawów i dysfunkcji narządów wewnętrznych. U noworodków utracona klatka piersiowa jest wizualnie diagnozowana przez małe wcięcie w miejscu połączenia z żebrami i procesem wyrostka mieczykowatego. Należy zauważyć, że chłopcy są bardziej narażeni na cierpienie. Charakterystycznym objawem jest paradoksalne oddychanie: w momencie płaczu lub płaczu u dziecka nie ma wysunięcia mostka, a wręcz przeciwnie, jego depresja.

 • Wzmocnienie kifozy piersiowej.
 • Skolioza
 • Pominięcie ramion.
 • Wybrzuszony brzuch.
 • Ograniczenie wyprawy w klatce piersiowej.
 • Hipotrofia mięśni oddechowych.
 • Wyniszczenie

Końcowe formowanie klatki piersiowej lejka obserwuje się w okresie dojrzewania, gdy dojrzewa. Spośród upośledzeń funkcjonalnych warto zauważyć intensywne oddychanie u noworodków, tendencję do częstych zakażeń układu oddechowego i przewlekłego zapalenia płuc u starszych dzieci. Naruszenie wymiany gazowej w płucach wywołuje niedotlenienie tkanek, zaburzenia procesów metabolicznych, przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej krwi.

Dziecko ze zdeformowaną piersią często pozostaje w tyle za rówieśnikami w rozwoju fizycznym, jest osłabione, skarży się na zwiększone zmęczenie, ma słabszy układ mięśniowy i zaburzenia autonomiczne. Cierpi na tym również stan psychiczny: dzieci stają się nieśmiałe, apatyczne, alienacja i negatywizm.

Objawy pustej klatki piersiowej u mężczyzn w młodym i dojrzałym wieku nie ograniczają się tylko do jednej wady wzroku. W obrazie klinicznym występują różne krzywizny kręgosłupa, które przeszły progresję. Mogą wystąpić bóle pleców i okolicy serca, zaburzenia rytmu, duszność; zwiększa ryzyko wczesnej osteochondrozy, nadciśnienia tętniczego.

Niemowlęta do jednego roku często nie mają objawów zewnętrznych, chorobę ocenia się na podstawie objawów pośrednich: trudności w oddychaniu i splątanie, zwrotność i wymioty po jedzeniu. Później, patrząc na klatkę piersiową dziecka, wgniecenie, często asymetrycznie zakrzywione, natychmiast „przykuwa wzrok”, zwykle towarzyszy mu krucha budowa ciała, wybrzuszony brzuch, bladość, zmęczenie i duszność.

Wymagana jest różnorodna dodatkowa diagnostyka w celu określenia ciężkości choroby, metody i czasu trwania leczenia. Do tej pory wielu lekarzy uważa, że ​​AHD 1-2 stopnie to problem czysto kosmetyczny, a 3-4 stopnie (gdy organy wewnętrzne są już zdeformowane) są eliminowane wyłącznie przez operację.

Ale nawet „kosmetyczna” deformacja przeszkadza w pracy wszystkich narządów klatki piersiowej podczas szczytowych obciążeń, utrudniając dziecku udział w aktywnych grach, a później - uniemożliwiając uprawianie sportów sportowych i siłowych, psując postawę i figurę (pochylenie, płaska klatka piersiowa).

Obrazowi klinicznemu towarzyszą lokalne objawy i zaburzenia narządów wewnętrznych. U dzieci ubytek w klatce piersiowej jest zauważalny przez pogłębienie małych rozmiarów. Do cech charakterystycznych należą paradoksalne oddychanie, płacz i płacz nie towarzyszy wysunięcie się, ale zatonięcie mostka. Gdy choroba rozwija się w obszarze łuków żebrowych, pojawia się wybrzuszenie, pod nią pojawia się bruzda.

Dodatkowe objawy u dzieci według wieku:

 • do 3 lat - długotrwałe, powtarzające się choroby pochodzenia wirusowego, które zamieniają się w zapalenie płuc;
 • 7-10 lat - trudności w oddychaniu w trakcie i po wysiłku fizycznym, przepracowanie, ból mostka, zwiększona częstość zakażeń wirusowych, w 20% przypadków kręgosłup jest zakrzywiony, rzadziej zdarza się naruszenie funkcjonowania narządów wewnętrznych (płuca, serce).

Wraz z wiekiem pojawiają się następujące symptomy:

 • utrata masy ciała;
 • hipotrofia oddechowa mięśni;
 • pocenie się;
 • wzrost brzucha;
 • zmniejszony apetyt;
 • pominięcie obręczy barkowej;
 • skolioza;
 • kifoza piersiowa.

W okresie dojrzewania wklęsła klatka piersiowa u dziecka powstaje całkowicie, często takie dzieci rozwijają się słabo fizycznie, mają osłabione mięśnie. Choroba wpływa również na stan psychiczny, często objawia się nieśmiałością, apatią, wyobcowaniem, które może mieć negatywny wpływ na utrzymanie pełnego życia.

U dorosłych mężczyzn depresja klatki piersiowej nie ogranicza się do zaburzeń widzenia, na tle choroby rozwija się często postępująca krzywizna kręgosłupa, bóle serca i pleców, zaburzenia rytmu serca, ryzyko rozwoju nadciśnienia i osteochondrozy.

Klasyfikacja

Mostek lejka ma kilka odmian. Klasyfikacja patologii obejmuje podział na stopnie i formy, biorąc pod uwagę wielkość, rodzaj deformacji i jej przebieg kliniczny. Nasilenie krzywizny zależy w dużej mierze od głębokości zagłębienia klatki piersiowej:

 • 1 stopień - do 2 cm.
 • 2 stopnie - do 4 cm.
 • 3 stopnie - ponad 4 cm.

Biorąc pod uwagę zaburzenia czynnościowe w układzie oddechowym i sercowo-naczyniowym, deformacja w kształcie lejka ma skompensowany, skompensowany i zdekompensowany przebieg. W zależności od cech morfologicznych anomalia jest następująca:

 • Pelviscone.
 • Baldachim.
 • Zahaczony.
 • Okrągłe lub owalne.
 • Symetryczny.
 • Asymetryczny (lewy lub prawy).

Te cechy są ważne dla diagnozy i planowania dalszych taktyk leczenia, ponieważ każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia.

Istnieje kilka stopni choroby, rozkład bierze pod uwagę rodzaj, rozmiar i przebieg kliniczny patologii, dziura na klatce piersiowej może mieć różną głębokość, zależy od niej ciężkość choroby.

Wszystkie te cechy są ważne dla dokładnej diagnozy i wyboru leczenia, ponieważ w każdym przypadku ubytek w klatce piersiowej wymaga indywidualnego podejścia.

Dziecko ma deformację klatki piersiowej: jak leczyć?

Metody leczenia są zróżnicowane - wszystko zależy od stopnia i rodzaju deformacji, a także od tego, czy występują nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym i oddechowym. Jeśli naruszenia są niewielkie, możesz wybrać leczenie zachowawcze. Rodzice, którzy troszczą się o zdrowie swoich dzieci, często zadają pytania specjalistom: „Jeśli dziecko ma deformację klatki piersiowej, co należy zrobić?

»W takich przypadkach ważne jest słuchanie opinii lekarzy, a nie podejmowanie pochopnych decyzji. W końcu ciało dziecka wciąż się rozwija, a przy niewłaściwym leczeniu obraz kliniczny będzie się nasilał. W niektórych przypadkach lekarze zalecają operację. Tutaj diagnoza choroby odgrywa szczególną rolę.

Zwykły wiek leczenia to dwa okresy: od 3 do 6 i od 11 do 14 lat. Opóźnienie leczenia prowadzi do zmniejszenia objętości płuc, przesunięcia serca w spirali i przesunięcia w lewo, zwiększenia ciśnienia w ważnych narządach, jak również problemów wtórnych (choroby oskrzelowo-płucne, skolioza, niedokrwistość). W ciężkich przypadkach możliwe są śmiertelne problemy, takie jak tętniaki tętnicze lub pęknięcie aorty.

Diagnostyka

W celu dokładnej diagnozy i oceny stanu zdrowia pacjenta stosuje się różne metody diagnostyczne. Początkowo dziecko jest badane.

Aby ocenić stopień i charakter deformacji, stosuje się torakosmetykę. Lekarz może również przepisać CT i zdjęcia rentgenowskie narządów klatki piersiowej.

Spirometria umożliwia określenie spadku pojemności płuc. Za pomocą EKG można wykryć przemieszczenie serca. Wypadanie zastawki mitralnej wykrywa się za pomocą echokardiografii.

W celu określenia dokładnej diagnozy, ciężkości choroby i tego, co robić dalej, należy przejść pełne badanie przez chirurga ortopedę pediatrycznego przy użyciu wszystkich metod klinicznych i instrumentalnych.

Aby zdiagnozować deformację klatki piersiowej, można przeprowadzić dwa badania:

 • prześwietlenie klatki piersiowej;
 • rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa;

Również chirurg ortopeda zaleca diagnozę układu oddechowego, serca i naczyń krwionośnych w celu wykrycia obecności lub braku patologii.

Wraz z badaniem lekarskim dodatkowe metody pomagają zdiagnozować ubytek w klatce piersiowej. Niektóre z nich wskazują na sam defekt kości, podczas gdy inne są niezbędne do potwierdzenia towarzyszących mu zaburzeń czynnościowych. W związku z tym pacjentom przedstawiono następujące badania:

 • Radiografia w dwóch projekcjach.
 • Tomografia (obliczona i rezonans magnetyczny).
 • Elektrokardiografia.
 • USG serca i naczyń krwionośnych.
 • Spirometria

Pełne badanie dziecka i dorosłego z wydrążonym mostkiem jest niemożliwe bez udziału sprzymierzonych specjalistów: ortopedy i traumatologa, kardiologa i pulmonologa. I dopiero po otrzymaniu wszystkich wyników możemy porozmawiać o dalszych korektach medycznych.

Obecnie istnieje duży zasób metod badania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Jednym z najczęstszych jest radiografia. Daje pełny obraz naruszeń i, przy prawidłowym opisie zdjęć, może przyczynić się do skuteczności leczenia. Za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej można uzyskać dane na temat stopnia i formy deformacji klatki piersiowej.

Inną instrumentalną metodą jest CT mostka. Pozwala określić stopień zaburzeń, które wpływają na serce i płuca, a także stopień przemieszczenia narządów wewnętrznych. Wraz z CT wykorzystywana jest inna metoda sprzętowa - MRI. Zapewnia pełną i szczegółową informację o kości, tkance łącznej, ich stanie i stopniu rozwoju choroby.

Rodzaje materiałów i akcesoriów do leczenia

Kosmetyk: wstrzyknięcie żelu makrolinowego w zagłębienie lub wszczepienie polimerowej płytki siatkowej.

Nieoperacyjne: „Technologia Penza” przy użyciu elastycznej uszczelki nałożonej na obszar deformacji klatki piersiowej i pokrywy, pod którą tworzy się podciśnienie przez pewien czas (podobne wersje dzwonka próżniowego i podnośnika próżniowego są znane w USA i UE). Bardziej skuteczny w młodszej (i najmłodszej) grupie wiekowej, a także przy wielokrotnym użyciu.

Połączenie operacji z późniejszą plastyką klatki piersiowej:

 • Piersiowa plastyka piersi - nić lub linka jest wprowadzana bezpośrednio pod kości mostka i, nosząc wypukły zewnętrzny gorset, przyciągany jest do niej mostek; czas trwania leczenia wynosi do 12 tygodni.
 • Torakoplastyka według Marsheva - po przecięciu kości kość mostka lub mostka, wraz z kośćmi, jest przymocowana w kilku masach do wypukłego gorsetu zewnętrznego napiętą nicią Mylar.
 • Plastyka klatki piersiowej plakseychuka - zastosowanie rozległego nacięcia mostka w kształcie litery T i odpowiedniego zewnętrznego urządzenia mocującego w kształcie litery T (gorset) połączonego z żebrami za pomocą zestawu zaciśniętych igieł; ekstraktory, aparat usuwa się po 1 - 1,5 miesiąca.
 • „Technologia Dniepropietrowska” - przymocuj tytanowe płyty lub ramy na żebrach, mocując do nich sznurki, które są stopniowo dokręcane śrubami zewnętrznego gorsetu; czas trwania leczenia wynosi do 6 miesięcy, wyniki są w większości przypadków zadowalające, ale wymagają ścisłej aseptyki i antyseptyki.
 • Korekcja magneto-chirurgiczna, magnesy stacjonarne na żebrach pod skórą i sparowane magnesy na zewnętrznym gorsecie.

Interwencja chirurgiczna, około 50 sposobów. Jest produkowany zarówno bez użycia implantów (wśród nich są metody Ravycha, Vinogradova, Kondrashina, Urmonasa) i implantów (wśród nich jest technologia Nass z implantacją stalowej płytki w kształcie litery C pod mostkiem, metalowa klatka piersiowa i klamry, klamry, metalowa płyta i nylonowe szwy w Paltya i Sulamaa, płytka tytanowa z metalowo-sternochondroplastyczną Timoschenko).

Perspektywy

Podejście do leczenia wydrążonej klatki piersiowej u dziecka, zwłaszcza w zakresie metod i materiałów chirurgicznych, zostało już w dużej mierze przestarzałe. Leczenie w Rosji i na Zachodzie jest często determinowane nie tyle obiektywnymi dowodami i możliwościami technicznymi, ile praktyką, która nabrała kształtu w każdym regionie i szpitalu, warunkach rynkowych i popycie kosmetycznym.

Wydaje się, że „samo-aktywność” zainteresowanych lekarzy i entuzjastycznych rodziców jest szczególnie potrzebna w zakresie poprawy bazy operacyjnej materiałów i techniki. Prawdopodobnie nowoczesne drukarki 3D i biokompatybilne, biodegradowalne materiały, takie jak PLA (kwas polimlekowy), mogą w tym względzie stanowić prawdziwy przełom.

Tummy thorax: z którym lekarzem się skontaktować?

Zmiany w kształcie klatki piersiowej, przypominające wgniecenia lub ubytki, są wadą fizyczną, która jest trudna do skorygowania, ponieważ wpływa na kilka układów narządów. Dotyczy to głównie układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego lub innych grup mięśniowych. W zależności od przyczyn, które doprowadziły do ​​powstania wgnieceń, możemy mówić o minimalizowaniu przejawów defektu i maksymalnym jego korygowaniu.